1980-1990, 24 май, София, манифестации, празници, събития

Манифестация по случай 24 май - денят на славянската писменост, София 1989 г.