Всички снимки от Кръсто поле (Еникьой) ( 3 )

Порталът на лагера за лица от еврейски произход, Кръсто поле (Еникьой) 1942г.

 1940-1950, Кръсто поле (Еникьой) 

Вечерна проверка в лагера за лица от еврейски произход, Кръсто поле (Еникьой) 1942г.

 1940-1950, Кръсто поле (Еникьой) 

Трудов лагер за лица от еврейски произход, Кръсто поле (Еникьой) 1942 г.

 1940-1950, Кръсто поле (Еникьой), евреи, етноси