1940-1950, Кръсто поле (Еникьой), евреи, етноси

Трудов лагер за лица от еврейски произход, Кръсто поле (Еникьой) 1942 г.