Всички снимки на Спас Разбойников ( 3 )

Българският санитарен влак на Източния фронт: д-р Спас Разбойников провежда изследвания

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, медици 

Имена:

Българският санитарен влак на Източния фронт: почивка и слънчеви бани на покрива на влака - вляво д-р Спас Разбойников, лято 1943 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Имена:

Българският санитарен влак на Източния фронт: тържествена вечеря в салон-вагона с гости от Германския червен кръст, д-р Швалбе, д-р Спас Разбойников, генерал д-р Генц и д-р Хайнце

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, медици, чужди военни 

Имена: