Всички снимки на Светлин Русев ( 1 )

Тодор Живков критично оглежда портрет, Светлин Русев очаква притеснен оценката му, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, култура и изкуство, художество 

Имена: ,