1970-1980, култура и изкуство, художество

Тодор Живков критично оглежда портрет, Светлин Русев очаква притеснен оценката му, 70-те години на ХХ век

Имена: ,