Всички снимки на Петър Ламбринов ( 1 )

Кметът на град Попово Петър Ламбринов тържествено посреща Н.В.Цар Борис ІІІ в Попово на 2 октомври 1937 г., където се провежда разбор на завършилите военни маневри

 Попово, военни, личности, събития 

Имена: ,