Всички снимки на Никола Обретенов ( 2 )

Ботевият четник Никола Обретенов (1849-1939), портрет от 1890 г.

 1800-1900, лица, личности, хайдути 

Имена:

Двама Ботеви четници: Никола Обретенов и Стоян Заимов, последните, които знаят истината за смъртта на Ботев, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Колекция Михаил Заимов, личности 

Имена: ,