Всички снимки на Александър Стефанов ( 1 )

Полковник Александър Стефанов, заместник шеф на Интендантството към министерството на войната, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, София, военни, лица 

Имена: