1940-1950, София, военни, лица

Полковник Александър Стефанов, заместник шеф на Интендантството към министерството на войната, 40-те години на ХХ век

Имена: