1950-1960, София, железници, транспорт

София, надлезът при локомотивното депо, 50-те години на ХХ век