2000-2010, София, архитектура, железници, индустрия, транспорт

София, изоставено хале на Железопътния завод, 2007г.