1900-1910, артилерия, военни

Артилеристи от 1-ви артилерийски полк, началото на ХХ век