1920-1930, военни

Офицерите и подофицерите от 1-ва пехотна Софийска дружина на курс по картечно дело, София 1921 г.