1940-1950, Божурище, Втора световна война (1939-1945), авиация, военни

Летище Божурище, Първи Орляк на Въздушните на Н.В. Войски