1930-1940, Лъджене

Село Лъджене - от 1948 г. квартал на Велинград, 30-те години на ХХ век