1920-1930, образование, основно, учители

Ученици с учителката си, 20-те години на ХХ век