1900-1910, военни, гвардия

Ротмистър Петър Ганчев като адютант на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк със семейството си, началото на ХХ век

Имена: