1940-1950, 9 септември, Пловдив, партизани, събития

Пловдив, пристигане на партизаните, 1944 г.