1930-1940, неизвестни

Измерване на дълбочината на речно корито, неизвестно къде, началото на 30-те години на ХХ век