1930-1940, авиация, военни

Подготовка на летци и наблюдатели за нощни полети, неизвестно къде, средата на 30-те години на ХХ век