1940-1950, Бразда, етнография

Жени перат край чешма в село Бразда, Скопско, 1943г.