Всички снимки от Бразда ( 1 )

Жени перат край чешма в село Бразда, Скопско, 1943г.

 1940-1950, Бразда, етнография