увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, забавни, панорами, пехота

Части на българската войска в момент на пристигането им на брега на Бяло море, 1912 г.