увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, забавни, панорами, пехота

Българските войници, достигнали брега на Бяло море се радват на рядката възможност за почивка, 1912 г.