1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири

Генерал Георги Агура, участник в Сръбско-Българската, Балканските войни, флигел-адютант на Княз Александър Батенберг, фотографиран в 1879 г.

Имена: