1920-1930, Рила, религия

Монах от Рилския манастир с клепало (звънец), служещо за даване на сигнал за служба или хранене, 1928 г.