1920-1930, Рила, религия

Монах от Рилския манастир пие вода от чешмата в манастира, 1928 г.