1920-1930, Рила, религия

Монаси от Рилския манастир в магерницата (кухня) на манастира, 1928 г.