увеличи снимката | 1920-1930, София, автотранспорт, моторизирани, панорами, транспорт

Инженери и монтьори в Автомобилния отдел на Инженерната работилница в София (по-късно Завод 12), 1925 г.