увеличи снимката | 1920-1930, София, автотранспорт, моторизирани, панорами, транспорт

Персоналът на Автомобилния отдел на Инженерната работилница в София (по-късно Завод 12), Юни 1925 г.