1960-1970, София, въздухоплаване, транспорт

София, летището, самолети на БГА Балкан, 60-те години на ХХ век