1980-1990, Стражица, архитектура, бедствия, земетресения, събития, храмове

Стражица след земетресението, разрушения по църквата "Св. Василий", 1986 г.