1980-1990, Стражица, автомобили, архитектура, бедствия, земетресения, храмове

Стражица след земетресението, църквата "Св. Василий" и бензиностанция пред нея, 1986 г.