1970-1980, Плевен

Електронно-изчислителен център към Окръжен народен съвет Плевен, 70-те години на ХХ век