1980-1990, индустрия

Производствена линия на текстилен комбинат, 80-те години на ХХ век