1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития

Болните от държавната болница, след земетресението настанени в болничната градина, Пловдив април 1928 г.