1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития

Част от болните от държавната болница, след земетръса намерили приют в болничната градина, Пловдив април 1928 г.