1980-1990, народна милиция

Криминалисти от Народната милиция сравняват отпечатъци от пръсти, 80-те години на ХХ век