увеличи снимката | 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, военни, комити, панорами

Четата на войводата Христо Чернопеев (в центъра, с ръка в пазвата), около 1903 г.

Имена: