увеличи снимката | 1900-1910, София, военни, гвардия, командири, панорами

Генерал-майор Петър Марков, командир на Лейбгвардейския конен полк с група гвардейци в казармите на полка, София, преди 1908 г.

Имена: