1900-1910, Харманли, интериор, кръчми, търговия

Кръчма в Харманли, началото на ХХ век