1920-1930, бит, етнография

Жени, облечени в носии от Софийско наливат вода в стомни от селската чешма, 20-те години на ХХ век