1900-1910, София, етнография, етноси, цигани

Оцветена фотография на възрастна циганка с лула, София началото на ХХ век