1930-1940, София, железници, спорт, събития

Изпращането на българските спортисти на олимпийските игри в Берлин, 1936 г.