1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, гимназиално, земеделие, образование

Ученички от земеделското училище "Образцов чифлик"  сортират стръкове див овес с цел изследване на растежа му, Русе, 1909 г.