1920-1930, дърводелци, образование, основно

Ученици по време на занимания в час по ръчен труд, вероятно 20-те години на ХХ век, неизвестно къде