1920-1930, Бистрица, архитектура, образование, основно, учители

Ученици и учители пред сградата на народното основно училище в Бистрица, Софийско, 20-те години на ХХ век