1910-1920, Голеш, бит, мода, семейство

Семейство от село Голеш, снимката е надписана: "за спомен на учителката ни Мара Лалева, с. Голеш, Казанлъшко", 1915 г.