1930-1940, Локорско, етнография, празници, събития

Група празнуващи хора, снимани за спомен от събитието, село Лoкорско, Софийско, 1936 г.